Bokföra utdelning i aktiebolag

Om du inte har koll på bokföringen av vinsten och det som kommer före själva utdelningen kan vi varmt rekommendera artikeln: Hur bokför man skatt och årets resultat? som man kan hitta på vår andra tjänst Årsredovisning Online.

Bokföra utdelning i aktiebolag

Om du väljer att dela ut så behöver du bokföra både själva beslutet (det är en del i bokföringen av resultatdispositionen) och sedan själva utbetalningen.

Bokför det reserverade beloppet

Detta exempel bygger på att man gjorde en vinst efter skatt på 49 891 kr

Om man på bolagsstämman istället beslutar att 40 000 kr ska betalas ut till aktieägarna så reserveras beloppet på 2898 ("Outtagen vinstutdelning"). Resterande del av vinsten flyttas till 2091 ("Balanserad vinst eller förlust").

2024-04-09: Resultatdisposition
Konto Beskrivning Debet Kredit
2098Vinst eller förlust från föregående år49 891
2091Balanserad vinst eller förlust9 891
2898Outtagen vinstutdelning40 000

Bokför utbetalningen

Några dagar senare administreras själva utbetalningen av utdelningen.

2024-04-19: Utbetalning av utdelning
Konto Beskrivning Debet Kredit
1930Företagskonto/​checkkonto/​affärskonto40 000
2898Outtagen vinstutdelning40 000