Utdelning i ditt aktiebolag

Har du ett aktiebolag som går med vinst? Det är inte alltid helt självklart hur du effektivast tar ut pengar från ditt fåmansbolag. Här kan du få lite tips kring vad du ska tänka på kring lön, och hur du räknar ut din eventuella utdelning.

Prova vår tjänst?

Om du skulle vilja ha hjälp med att ta fram en K10 för att skicka in i samband med din deklaration kan vi varmt rekommendera vår tjänst som hjälper dig med det här.

Skapa gärna ett konto. Det kostar inget att testa och du förbinder dig inte till något.

Förutsättningar

Reglerna för utdelning i fåmansbolag kan vara lite komplicerade och det skiljer lite vad som gäller beroende på bolagets struktur. I den här artikeln förutsätter vi att

 • Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Om du alltså utbetalar utdelning 2024 så ska du ha ägt aktierna vid ingången av 2024.
 • Du uppfyller kraven på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Lite förenklat ska ni då vara maximalt fyra ägare som kontrollerar mer än hälften av rösterna.

Så om du äger aktiebolaget själv, eller t.ex. till hälften vardera tillsammans en annan person så uppfyller du förutsättningarna.

Genomföra utdelning eller planera utdelning?

Utdelning sker alltid efter räkenskapsårets slut och efter att bolaget redan har betalat bolagsskatt på vinsten. Det betyder att utdelning sker på "balanserad vinst" alltså sparad vinst efter skatt. Därför kan man fundera på utdelning i termer av "jag gjorde vinst förra året eller har sparad vinst sedan tidigare och jag vill nu ta ut utdelning" eller "jag vill planera mina uttag under året och optimera min utdelning nästa år".

Räkna på din utdelning

I våran enkla räknesnurra kan du räkna ut vilken utdelning du kan ta ut nu i år eller nästa år. Vi väljer automatiskt det mest gynnsamma alternativet för dig!

Räknesnurran förutsätter att du bara genomför utdelning från ett bolag samt att du inte har något tidigare sparat utdelningsutrymme.

Läs gärna vidare också för lite mer detaljer kring reglerna och vad man bör tänka på.

Tips!

 • Om du har sparat utdelningsutrymme sedan tidigare så kan du dela ut ännu mer!
 • Om ni är flera ägare delar ni på utdelningen efter ägarandel.
 • Om vinsten i bolaget inte räcker till maximal utdelning så kan resterande utdelningsutrymme sparas till nästa år.
 • Kom ihåg att du får dela ut vinst efter bolagsskatt på det just avslutade räkenskapsåret, men även sparad vinst sedan tidigare år (balanserad vinst).
 • Om du får använda huvudregeln så ökar beloppet ytterligare något tack vare att man får lägga till en del av omkostnadsbeloppet, dvs. anskaffningsutgiften för bolagets aktier. Det beloppet är inte med i våran räknesnurra men är oftast relativt lågt.

Glöm inte bokföringen!

Om du väljer att dela ut så behöver du bokföra både själva beslutet (det är en del i bokföringen av resultatdispositionen) och sedan själva utbetalningen. Du kan läsa mer om det i vår artikel: Bokför utdelning i aktiebolag.

Lön

Vinsten i ditt bolag kan i första hand tas ut som lön eller utdelning. Vilken lön du bör ta ut beror av många olika saker. Beroende på din livssituation, kommunalskatt och andra saker så blir skatten olika, men även ditt sociala skydd kan påverkas, som vi snart ska se. Det kan vara värt att tänka när du tar ut lön.

Du kan alltid öka eller minska din lön under året. Det är din totala årsinkomst som räknas.

Pension

Lön ger rätt till allmän pension upp till ett visst tak. Maximal pensionsgrundande inkomst 2024 är 614 934 kr, alltså en månadslön på ca 51 300 kr under 2024. Tar du ut lägre lön än det beloppet, så kommer du alltså inte uppnå maximalt sparande till din allmänna pension.

Du får ta med skattepliktiga förmåner i underlaget, så om du t.ex. tar ut en lön på 49 300 kr och har en bilförmån på 2000 kr så uppnår du den maximala nivån.

Sjukpenning och föräldrapenning

Lön ger också rätt till sjukpenning och föräldrapenning upp till ett tak.

 • För att nå maximal sjukpenning behöver du ta ut en årslön om totalt 573 000 kr under 2024. Det motsvarar alltså en månadslön på ca 47 800 kr.
 • För maximal föräldrapenning 2024 så behöver du uppnå en årslön om totalt 573 000 kr, alltså ca 47 800 kr i månaden.

I de här två fallen får du inte räkna med skattepliktiga förmåner som till exempel bilförmån.

Sammanfattning lön

Vad gäller lön så kan vi alltså säga lite förenklat att om du under 2024 tar ut en årslön på minst 614 934 kr, motsvarande en månadslön på ca 51 300 kr, så uppnår du samtliga nivåer för maximalt allmänt skydd, men du kommer då även att passera gränsen för statlig inkomstskatt. Din kommunalskattesats påverkar också vilken din totala skattesats på lönen blir.

Har du möjlighet kan det vara klokt att ta ut lön upp till minst denna nivå, men det beror som sagt på din livssituation och andra faktorer.

Om det finns vinst kvar i bolaget efter lön och andra kostnader, så kan du ta ut utdelning efter räkenskapsårets slut.

Utdelning

För utdelning finns det två huvudsakliga alternativ att välja på om du har vinst kvar i bolaget, vilka vi kommer att förklara strax. Tänk på att utdelning alltid sker på skattade pengar, dvs. bolagets resultat efter bolagsskatt. Den effektiva skatten på utdelning utbetalad 2024 blir då 36,48% då bolaget först betalar bolagsskatt på 20,6% och sedan betalar du som privatperson 20% på det utdelade beloppet. Du kan ta ut mer utdelning än nivåerna nedan, men den delen kommer då att beskattas som inkomst av tjänst.

Kom ihåg att arbetsgivaren (ditt bolag) också betalar arbetsgivaravgift på din lön men inte på utdelning, så skatt på utdelning är i princip alltid gynnsamt i jämförelse med total skatt på lön, särskilt på lite högre lönenivåer då man även betalar statlig inkomstskatt. Effektiv skatt på lön inklusive arbetsgivaravgift hamnar snabbt på 50% eller mer.

Utdelning i fåmansbolag ska redovisas på blankett K10 i samband med din privata inkomstdeklaration året efter att utdelningen beslutades. Om du beslutade en utdelning under 2024 så ska det alltså deklareras i din privata deklaration 2025.

Förenklingsregeln

Förenklingsregeln kan du alltid använda (i ett av dina aktiebolag). Under 2024 kan bolaget då dela ut upp till 204 325 kr. Då skatten på beloppet blir 20% får ägarna maximalt ut 163 460 kr. Om du äger bolaget själv så får du alltså hela beloppet själv i fickan.

För utdelning som sker under 2025 är det förenklade beloppet 209 550 kr. Skatten är 20%, och ägarna får du maximalt ut 167 640 kr. Då utdelning görs efter skatt på vinsten, så krävs lite förenklat en vinst före skatt i år på omkring 264 000 kr för att maximera uttaget under 2025.

Exempel

Ditt aktiebolag gör en vinst på 105 000 kr efter skatt under 2023. Förenklingsregeln tillåter lågbeskattad utdelning upp till 204 325 kr, så du kan dela ut hela vinsten och mellanskillnaden på 99 325 kr läggs till ditt sparade utdelningsutrymme. Du får i detta exempel ut 84 000 kr i fickan.

Huvudregeln

Den så kallade huvudregeln kan ge dig möjlighet att dela ut mer pengar än förenklingsregeln. Du måste då klara spärrkravet, vilket du gör givet att du (eller närstående) tar ut en årslön på minst

 • 445 800 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma eller 713 280 kr (utdelning 2024, lön 2023)
 • 457 200 kr + 5% av bolagets kontanta lönesumma eller 731 520 kr (utdelning 2025, lön 2024)

Om kravet är uppfyllt så kan du då ta ut 50% av totalt utbetald lön i utdelning (något mer då man får räkna med delar av insatt aktiekapital också, men vi bortser från det här). Du får alltså räkna med löner för alla anställda. Dock bara kontant lön - förmåner räknas inte med. Det är lönen året innan inkomståret som ska beaktas. Så om du till exempel gör en utdelning 2024 (betalar ut den 2024) så ska du beakta lönen för kalenderår 2023 när du lämnar in deklarationen år 2025.

Exempel

Låt oss säga att du äger bolaget själv och tar ut en månadslön på 40 000 kr under 2023. Utdelning kommer att utbetalas under 2024. Du uppfyller då kravet enligt första villkoret, eftersom spärren under 2024 är 445 800 kr + (40 000 kr x 12 x 0.05) = 469 800 kr och din lön är 40 000 kr x 12 = 480 000 kr vilket är högre.

I det här exemplet kan du alltså ta ut 40 000 kr x 12 * 50% = 240 000 kr i utdelning till samma villkor som tidigare, dvs. 20% i skatt. Här tjänar du alltså på att använda huvudregeln istället för förenklingsregeln. För att dela ut 240 000 kr krävs en vinst på ca 302 300 kr före skatt med nuvarande bolagsskatt. Du får i detta exempel ut 192 000 kr i fickan.

Sparat utdelningsutrymme

Du kan varje år räkna ut ditt utdelningsutrymme enligt någon av reglerna nedan. Har du sedan inte möjlighet att helt eller delvis ta ut beloppet det året på grund av för låg vinst eller annat, så kan du alltid spara mellanskillnaden till framtida år. Sparat utdelningsutrymme får dessutom räknas upp varje år med en ränta som skiljer sig från år till år. I våra exempel har vi utgått ifrån att det inte finns något sparat utdelningsutrymme.

Sammanfattning

Förhoppningsvis har du nu mer kunskap om vad som kan vara bästa lösningen för dig vad gäller uttag från ditt aktiebolag. Vi kan sammanfatta med lite för- och nackdelar med lön jämfört med utdelning.

Lön

Ger rätt till socialt skydd i form av t.ex. allmän pension och föräldrapenning, upp till viss nivå.
Du kan ta ut lön under själva räkenskapsåret, när du vill.
Märkbart högre skatt totalt, ännu mer så då lönenivån passerar gränsen för statlig inkomstskatt.

Utdelning

Låg total beskattning jämfört med lön.
Ger inget bidrag till socialt skydd som allmän pension och föräldrapenning.
Räkenskapsåret måste avslutas innan du kan dela ut på det årets vinst.

Mer information

Hos Skatteverket kan du läsa mer om reglerna för utdelning. Mer detaljerad information kring bl.a. K10 finns också i denna broschyr.

Hos Försäkringskassan finns mer information om föräldrapenning och sjukpenning.