Hantera skatten på utdelningen

Till exempel:

2022-01-13 tar jag emot en utdelning på 100 000 kr där hela summan ryms inom mitt utdelningsutrymme. Det betyder att jag på denna inkomst är skyldig att deklarera och betala in en skatt på 20% det vill säga 20 000 kr.

Deklaration och skatt avser alltid ett inkomstår och i detta fallet inkomståret 2022 och denna inkomst ska deklareras i deklarationen som ska vara inlämnad senast 2023-05-02 .

Men när ska skatten vara betald?

Det som är lite speciellt och svårt att hålla reda på är att du:

  • bör betala in skatt till ditt skattekonto innan februari 2023 om du räknar med att få en kvarskatt som är större än 30 000 kr. Det som händer annars är att du får betala en kostnadsränta bakåt i tiden från och med detta datum. Kanske inga stora pengar, men kan kännas onödigt.
  • är det i stället så att det är mindre än 30 000 kr så bör pengarna finnas på skattekontot innan 2023-05-02 .

Vårt tips

Givet att du inte har full koll på din privata deklaration och vet att du har avdrag som minskar skatten så är ett förslag att göra som följer när du tar emot din utdelning:

  • Räkna ut skatten. Kom ihåg att det kan vara krångligare än att bara ta 20% på utdelningen då det beror på det regelverk som finns.
  • Sätt in skatten på ett räntebärande konto.
  • Beroende på om skatten är mer än 30 000 kr sätt upp en påminnelse om att antingen innan februari 2023 eller 2023-04-30 föra över skatten till ditt skattekonto.